Cas Rasing

Binnen RYM-Arnhem verzorg ik de lessen Artist-Development, didactiek, ondernemerschap, afstudeerbegeleiding en regel ik wat kunst en vliegwerk. Als docent zoek ik altijd naar wat de student motiveert, naar het artistieke Unique Selling Point en probeer van daaruit verder te begeleiden. In mijn vrije tijd ben ik bassist bij Gangabella en exploiteer ik studio Schaapsdrift, een collectieve ruimte voor een groep Arnhemse muzikanten.